Announcements


GENEL TAŞIMA VE BİLET KURALLARI


1. TANIMLAR

ENGAİR TAXİ: ENG Hava Taşımacılık Sey. Tic. San. Ltd. Şti. bünyesinde, Antalya-Alanya ilçesinde hava taşıma hizmetini yürüten işletmeye ait markadır.
HAT: Belirlenmiş ulaşım noktaları arasında, yasalara uygun alınmış izinler doğrultusunda belirlenmiş sefer rotalarıdır.
YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ: Yolcunun ve bagajının hava yolu ile taşınması için, taşıyanın nam ve hesabına yapılan sözleşmedir.
SEFER: ENG Hava Taşımacılık Sey. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından ilan edilen, belirli gün ve saatte gerçekleştirilen hava yolculuğudur.
İŞLEM GÜNÜ: www.engair.com.tr de ilan edilen herhangi bir sefere ait Yolcu Taşıma Sözleşmesi’nin kabul edilerek, Yolcu Bileti satın alma işleminin gerçekleştirildiği takvim günüdür.
SEFER GÜNÜ ve SAATİ: Satın alınan yolculuğa ait hareket günü ve saatidir.
YOLCU BİLETİ: Yolculuk yapma hakkını veren geçerli belgedir.
SEYAHAT ÜCRETİ: Satın alınan sefer için ödenen ücrettir.
DEĞİŞİM ÜCRETİ: Satın alınan bir seferin (bir defaya mahsus) değiştirilmesi sonucu seyahat ücretine ilave edilen ek ücrettir.
BAGAJ: Hava yoluyla yapılan seyahatte Yolcu Taşıma Sözleşmesi gereğince taşınan yolcu beraberindeki eşya ve yüktür.
ZARAR: Taşıyıcının taşıma hizmeti verirken, bu taşıma hizmetinden veya bu taşımaya bağlı diğer hizmetlerden veya bunlardan doğan gecikme, hasar, kayıp, yaralanma, ölüm vb. olaylardan kaynaklanan diğer zararlardır.

2.TAŞIYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1 Yolcu Taşıma Sözleşmesi ile bağdaşan koşullarda yolcu ve beraberindeki bagajını taşımak.
2.2 Seyahat süresince gerekli tüm güvenlik ve konfor şartlarını sağlamak.
2.3 Seferin mücbir sebepler nedeniyle aksaması halinde iptal prosedürünü uygulamak. Mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple aksaması halinde, mümkün olan en kısa sürede aksaklığın giderilmesini ve seferin devamını sağlamak.
2.4 Yolcu ve beraberindeki bagajı ilan edilmiş yolculuk süreleri içerisinde taşımak. Elinde olmayan nedenlerle (hava şartları, polis kontrolleri v.b.) yolculuğun gecikmesinden sorumlu tutulamaz.
2.5 Ulaşımla ilgili teknik sorunlar veya yolcu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ulaşımı iptal etme hakkı saklıdır.
2.6 Aşağıdaki belirtilen sebeplerle yolculuk esnasında, ulaşım aracının güzergâhını değiştirerek yolcu ve beraberindeki bagajını taşımaya devam etmeme hakkı saklıdır.
a) Doğal afet ulusal güvenlikle ilgili olarak resmi otoritelerin talimatı veya herhangi bir yasal düzenleme veya güvenlik prosedürlerine uyma mecburiyeti halinde;
b) Terörist saldırısı, sefer güvenliğini tehdit eden bir dış saldırı veya karışıklık hallerinde, muhtemel veya gerçekleşmiş doğal afetler, olumsuz hava koşulları gibi taşıyıcının kontrolü dışında gelişen hallerde;
c) Gelen ihbarlar sonucu, yolcu ve beraberindeki bagajın araçtan indirilmesinin güvenlik açısından zorunlu olduğu hallerde;
2.7 Yukarıda ifade edilenler dışında, ilgili Sivil Havacılık Kanun ve Yönetmeliklerinin taşıyıcıya verdiği taşımayı reddetme veya taşımaya devam etmeme hakları aynen geçerlidir.
2.8 Taşıyıcının aşağıda sayılan hallerde yolcu ve beraberindeki bagajı uçağa bindirmeme, yolculuğun başlamasına izin vermeme hakları saklıdır.
a) İlan edilen Yolcu Taşıma Sözleşmesi ve şartlarına uygun olmayan herhangi bir durumun meydana gelmesi,
b) Yolcunun başkalarını rahatsız edecek derecede alkollü olması,
c) Yanında velisi olduğu halde yolculuğa çıkan çocuğun, velisi tarafından güvenli yolculuk şartlarına uymasının sağlanamaması,
d) Uçağın sorumlu personeli tarafından uyulması belirtilen kurallara uyulmaması,
e) Seferin seyir güvenliği veya diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye atacak davranışlar içinde olunması,
f) Ahlak kurallarına uygun olmayan, şiddet unsuru içeren hal, tavır sergilenmesi veya sözlü ifadeler kullanılması,
g) Silah v.b. öldürücü alet taşındığının tespit edilmesi,
h) Bulaşıcı bir hastalık taşındığının tespit edilmesi,
i) Resmi otoriteler veya taşıyıcı tarafından ibraz edilmesi zorunlu kılınan belgelerin istendiğinde ibraz edilememesi halinde,
j) Yanıcı, patlayıcı, parlayıcı, aşındırıcı, zehirli v.b. tehlikeli maddelerin yük olarak taşınmak istenmesinin tespit edilmesi.
k) Bagajınız, düzgün ve güvenli taşımayı sağlayacak şekilde paketlenmemiş, ebatları bakımından uygun değil ise,
2.9 Yukarda ifade edilenler dışında araç görevlileri tarafından gerekli görülmesi halinde geçerli bir açıklama yaparak yolcuyu taşımama hakkı saklıdır.

3. YOLCULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Genel Kurallar
a) Yolcu; ibraz edilmesi zorunlu, yolculuk hakkını ifade eden geçerli bir belgeye sahip olmalıdır.
b) Yolcu; biniş esnasında, geçerli bir elektronik belge/fatura veya uçuş personeli tarafından yolculuk hakkının onaylanmasını sağlayan bir PNR numarasına sahip olmalıdır.
c)Yolcuya hizmet vermek üzere konfigure edilen uçakların, tipi gereği yolcu yerleşimi dengesine daha da önem vermektedir. Bu bağlamda uçaklarda check-in esnasında koltuk seçimi hakkı verilmemektedir. Check-in işlemleri tamamlandıktan sonra uçak içi yerleşimi sorumlu pilotlar tarafından yönlendirilmektedir.
d) Varış terminalinde görevliler izin vermediği sürece uçağı terk etmemelidir.
e) Seyahat boyunca yolculuk ve bagaj ile ilgili tüm kurallara ve görevlilerin talimatlarına uymalıdır.
f) Uçağın kalkış saatinden en geç 30 dakika önce iniş-kalkış noktalarında olunması gerekmektedir. Uçuş saatinden 20 dakika öncesine kadar bagaj ve check-in işlemlerini tamamlamamış olan yolcular o uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybederler.
g) Sigara ve benzeri maddeler ile alkol ve diğer uyuşturucuların araç içerisinde kullanılması yasaktır. Taşıyıcı, Yolcu Taşıma Sözleşmesinin verdiği hakla, yolculuk ücretini iade etmeksizin taşıma hizmetini vermeyi reddedebilir.
h) Yolcu araç içinde, taşıma esnasında meydana gelecek olası kazalara karşı sigortalıdır. Doğal afetler sonucu meydana gelen kazalar sigorta kapsamında değildir. Taşıyıcının ağır kusurlu olması hali hariç, yolcu gördüğü zararın karşılanması için talepte bulunamaz.
i) Check-in esnasında fotoğraflı ve üzerinde TC kimlik no’su bulunan kimliği (Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Evlilik cüzdanı) bulunmayan yolcular uçuşa kabul edilmeyecektir.
j) Uçakların tipi nedeni ile hava koşulları, operasyonlarda önem teşkil eder. Meteoroloji koşullarına bağlı olarak uçuşları iptal etme hakkını elinde tutar.
k) Sefer iptali ve gecikme halinde bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Yolcular devam uçuşları için yeni bilet talebinde bulunamazlar.
l) Hamile yolcular hamileliğin 28. haftası ile 35. haftası arasında kendi doktorundan aldıkları "Uçakla Seyahatinde Herhangi Bir Sakınca Yoktur" ibaresi yer alan bir rapor ile seyahat edebilirler. Bu raporun tarihi 7 günden eski olamaz. Doktor onayı olsa dahi, 35. haftadan sonra uçuşlara hamile yolcu kabul edilmemektedir.
m) Yolcular, birtakım özel nedenlerden dolayı, yanlarında bir ekstra koltuk talep edebilirler. Bu ilave koltuktan da diğer koltuktan talep edilen ücret alınır. Uçağımızda her sefer için en fazla 2 ekstra koltuk satışı verilebilir.
n) Yolcu kapasitesinin sınırlı olmasından dolayı rezervasyon yapılamamakta, sadece direkt olarak satış işlemi gerçekleştirilmektedir.
o) Web sitemizden uçuş saatine son 1 saat kalaya dek bilet satın alabilirsiniz. Uçuşa 1 saatten daha az bir süre kalmış ise, biletinizi “ 02425132247 ” no’lu Ulaşım Hattı’ndan satın alabilirsiniz.  “ 02425132247 ” no’lu ulaşım hattından satın alınan biletle, www.engair.com.tr adresinden satın alınan bilet arasında fiyat farkı bulunmamaktadır.
p) “ 02425132247 ” nolu Ulaşım Hattını arayarak yedek listeye kayıt olabilirsiniz. Yedek yolcu listesine kayıt bilgilerinizi bırakırken cep telefonu numaranızı hatasız şekilde vermiş olmanızın önemi çok büyüktür. Seferde kontenjan açıldığı durumlarda Çağrı merkezi tarafından aranıp, size bilgi verilecektir.
3.2 Çocukların Taşınması
12 yaşından küçük çocuk yolcular yanlarında refakatçi olmadan uçuşa kabul edilemezler. 5 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur.
3.3 Engelli Yolcuların Taşınması
a) Uçuşlarımızda en fazla bir adet aküsüz ve katlanabilir bir tekerlekli sandalye taşıma kapasitesi mevcuttur. Bilet alımında, kontenjan durumuna bağlı olarak, talep etmeniz kaydıyla tekerlekli sandalye hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

4. Bagajların Taşınması

4.1 Yolculuk Sırasında Taşıtılabilecek Bagaj Boyut ve Miktarları
a) Bagaj hakkı 15 kg’dır. 15 kg’ın üzerindeki bagajlar için ayrıca  kg başına 5 TL ücret alınacaktır. Kabinde taşınacak (kafesinde olmak şartıyla) her bir canlı hayvan için 25 TL ücret tahsil edilmektedir.
4.2 Genel Kurallar
a) Bu kurallarla belirlenmiş kriterlere uygun olmayan her türlü bagajı taşımama hakkı saklıdır.
b) Taşıyıcı, işletme kontrollü alanı içerisinde her zaman ve herhangi bir sebeple bagajların içeriğini kontrol etme ve taşıma şartlarına uygunluğunu denetleme hakkını saklı tutar.
4.3 Taşınması veya Taşıtılması Yasak Olan Bagajlar
a) Yasadışı olan, seyir güvenliğini tehlikeye atabilecek, başka bir yolcuya veya uçuş personeline zarar verebilecek, rahatsızlık yaratabilecek bagaj taşınması ya da malzeme ve eşyaların araca alınması yasaktır.
b) Farklı taşıma veya ulaşım hizmeti veren firmalar tarafından taşınması yasaklanmış tüm eşya ve nesnelerin taşınması yasaktır.
4.4 Bagajın Kaybı
a) Sahibi tespit edilemeyen bagajlar görevliler tarafından araçtan indirilerek, ENG Hava Taşımacılık Sey. Tic. San. Ltd. Şti.’nin belirlediği hüküm ve koşullara göre araçtan alınarak Kayıp Eşya Bürosuna teslim edilir.
b) Bagajın kaybolması halinde, yolcu(lar) derhal bir personele haber vermeli ve ilgili Kayıp Eşya Tutanağı doldurmalıdır. Bu form doldurulduktan sonra hem yolcu hem de bir personel tarafından imzalanmalı ve formun aslı görevlide kopyası yolcuda kalmalıdır.
c) Bagajın veya yolcunun yanında bulundurduğu kişisel eşyaların kaybı durumunda sorumluluk kabul edilmez. Yolcu, işletme kontrolü alanı dışına çıkmadan görevliye kayıp ihbarında bulunmak ve Kayıp Eşya Formunu bizzat doldurmak zorundadır.
d) Yolcu bagajının kaybı ile ilgili burada belirtilmeyen hususlarda ilgili yasal düzenlemelerin geçerliliğini kabul eder.
e) Sahibi tarafından başvuruda bulunulmayan bagajlar Kayıp Eşya Bürosunda en fazla 1 yıl süre ile saklanır.

5. YOLCU BİLETİ

a) Bu belge ile seyahat edebilme hakkı bir başkasına devredilemez.

b) Seyahatin satın alınması bu şartların yolcu tarafından kabul edildiği anlamına gelir.

c) Yolcu Bileti iptal edilemez. Seferden 24 saat öncesine kadar; İnternet ve Çağrı Merkezi, Terminal Gişeleri ve acentelerden değişiklik yapılabilir.

d) Yolcu Bileti, ENG Hava Taşımacılık Sey. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından ilan edilen fiyatlama şartlarına uygun olarak fiyatlanır.

e) İnternet, Çağrı Merkezi, Terminal Gişe ve Acentelerden yapılacak değişiklik işlemlerinde 30 TL değişiklik ücreti alınır. ENG Hava Taşımacılık Sey. Tic. San. Ltd. Şti. bu kuralları gerekli gördüğü hallerde haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

f) Yolcu Bileti, satın alan tarafından satın alma tarihinde belirlenen sefer ve saat için yolculuk etme hakkını verir. Yolcu başka bir sefer için hiçbir şekilde taşınma hakkı iddia edemez.

g) Yolcunun satın aldığı Yolcu Bileti, ilgili KDV düzenlemelerine göre hazırlanmış fatura belgesi yerine geçer.

h) Yolcu Bileti satın alan kişi, bu seyahat için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur.


6. SEYAHAT DEĞİŞİKLİĞİ VE İPTALİ
a) Ödeme yapıldıktan sonra seyahatiniz kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup daha sonra; satın almış olduğunuz sefere ait ve uçak biletinizde yapacağınız değişiklikler işbu belgede belirlenen kurallar doğrultusunda işlem görecektir. Yolcu yazılı olan bu kurallara uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Yolcu adına düzenlenmiş bir bilet başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz. Ancak yolcunun uçuş tarih ve saatinde uçamayacak durumda olduğunu geçerli bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporu ile belgelemesi durumunda para iadesi yapılır.
c) Mücbir sebeplerden dolayı yapılan sefer iptallerinde, yolculuk tarihinden itibaren 1 ay süre içerisinde ve yolcunun başvurması halinde ücret iadesi yapılır. Ücret iadesinde aynı PNR numarasına bağlı basılı tüm biletlerin (Biletler kredi kartı ile alınmışsa kredi kartı fişi ile birlikte) ibraz edilmesi gerekmektedir.
d) Ücret iadesi sadece sefer iptalinde söz konusudur ve yalnızca yolcuya yapılır. Çağrı Merkezi veya internetten alınan biletler gişelerden bastırılmadığı takdirde sefer iptalinde sistem tarafından kişinin satın alma işleminde kullandığı kredi kartına otomatik olarak iade edilir.
e) Yolcu; değişiklik yapmak istediği seyahat ile ilgili tüm bilgileri (rezervasyon numarası, elektronik belge referansı, sefer tarih ve saati, ödeme şekli ve detayları) istenildiğinde Çağrı Merkezi görevlisine bildirmesi gerekmektedir. Internet üzerinden yapılacak değişiklikler www.engair.com.tr adresinden, yapılabilir. Bu bilgileri sağlayamayan yolculara seyahat değişikliği yapma izni verilememektedir.
f) Diğer Tüm şart ve koşullar için www.engair.com.tr ziyaret edilebilir veya Çağrı Merkezimizden “ 02425132247 ”dan dan bilgi alabilirsiniz.
g) Tek seferde gidiş - dönüş bileti satın alındıysa, gidiş seferinin iptal olması, dönüş seferinin iptalini gerektirmemektedir. Yolcularımız, istekleri doğrultusunda, dönüş biletlerini geri vererek bilet ücretini iade alabilirler.
h) Taşıyıcı tarafından iptal edilen seferler internet sayfasından, Çağrı Merkezinden ve terminallerden yolculara duyurulur. İnternetten satın alınan biletlerde, yolcuya ait GSM numarası mevcutsa SMS ile, E-Mail adresi mevcut ise E-Mail ile bilgilendirme yapılır.
i) Yolcu, kalkış ve varış saatlerinde gecikmeden dolayı ENGAİR TAXİ aleyhine herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
UYARI: İş bu Taşıma Kuralları, Türk Sivil Havacılık Kanununda gösterilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olup, taşıyıcı ENGAİR TAXİ sorumluluğunu sınırlandıran veya kaldıran tüm hükümler ENGAİR TAXİ acenteleri, personeli ve temsilcileri lehine de uygulanır. Bilet ve taşıma ENGAİR TAXİ tarife ve kuralları ile ilgili kanun ve yönetmeliklere tabidir.

7. MÜCBİR SEBEPLER

a)Doğal afet veya ulusal güvenlikle ilgili olarak resmi otoritelerin talimatı veya herhangi bir yasal düzenleme veya güvenlik prosedürlerine uyma mecburiyeti,

b)Terörist saldırı, sefer güvenliğini tehdit eden bir dış saldırı veya karışıklık hallerinde, olası muhtemel veya gerçekleşmiş doğal afetler veya olumsuz hava koşulları gibi taşıyıcının kontrolü dışında gelişen haller,

c)Gelen ihbarlar sonucu, yolcu ve beraberindeki bagajın araçtan indirilmesinin taşıtta görev yapan personelin güvenliği için zorunlu olduğu haller, Mücbir sebep kapsamında değerlendirilir.

8. SEFER SAATLERİ

İnternet sitesinde bilgilendirme amaçlı olarak ilan edilir.

9. ÜCRETLER

İnternet sitesinde bilgilendirme amaçlı olarak ilan edilir.

10. EVCİL HAYVANLAR
a) Kabin içinde taşınabilen hayvanlar kedi, köpek ve kuş ile sınırlıdır.
b) Uçak kabininde evcil hayvan taşınması, ancak evcil hayvanın bilet sahibine ait olması ile mümkündür.
c) Evcil hayvanlar mutlak surette kendi muhafazasında/kafesinde taşınmalıdır. Muhafaza / kafes ölçüsü 45 x 35 x 23 cm’den fazla olmamalıdır. Evcil hayvanın, muhafazası/kafesi ile tartıldığında 8 kiloyu geçmemesi gerekir.
d) Gerekli belgelerin ibraz edilmemesi ve muhafazanın uygun olmaması durumunda ENGAİR TAXİ evcil hayvanı uçuştan alıkoyma yetkisini saklı tutar.
e) ENGAİR TAXİ hiçbir şekilde taşınan hayvanın uçuştan önce, uçuş sırasında veya sonrasında sağlık durumunun kötüleşmesinde sorumluluk kabul etmez.
f) Evcil hayvana ait sağlık belgesi, aşı kâğıdı ve kimlik uçuşa kabul işlemleri sırasında ve istenildiği zaman gösterilmek üzere yolcunun yanında bulundurulmalıdır.

11. DİĞER HÜKÜMLER

c) Yolcu, taşıyıcıya ilettiği şikâyetten arzu etmediği bir sonuç alır ise, T.C. Antalya Mahkemeleri’ne başvurabilir.

c) İş bu sözleşme maddeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı şartlar içermez. Kanun nedeniyle herhangi bir hükmün iptali veya geçersizliği diğer koşulların geçerliliğini etkilemez. Detaylar için “ 02425132247 ” numaralı ulaşım hattımıza ve/veya www.engair.com.tr web sitemize başvurunuz